Oferta

KATEGORIA AM

Prawo jazdy kategorii AM stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) motorowerem
b) czterokołowcem lekkim.
c) pojazdem kategorii AM wraz z przyczepą (na terenie RP)
Minimalny wiek na rozpoczęcie szkolenia:
13 lat i 9 miesięcy
Cena: 1000 zł szkolenie podstawowe (5h teorii, 1h pierwsza pomoc, 5h praktyki)
Cena: 1500 zł szkolenie podstawowe (26h teorii, 4h pierwsza pomoc, 10h praktyki)

kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
d) pojazdem kategorii A1 wraz z przyczepą (na terenie RP)
Minimalny wiek na rozpoczęcie szkolenia:
15 lat i 9 miesięcy
Cena: 2000zł szkolenie podstawowe (4h pierwszej pomocy, 20h praktyki)
Cena: 2200zł szkolenie podstawowe (30h teorii w tym 4h pierwsza pomoc, 20h praktyki)
Cena: 2500zł szkolenie podstawowe ekspres (4h pierwszej pomocy, 20h praktyki w dwa tygodnie)

kategoria A2

Prawo jazdy kategorii A2 stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
d) pojazdem kategorii A2 wraz z przyczepą (na terenie RP)
Minimalny wiek na rozpoczęcie szkolenia:
17lat i 9 miesięcy
Cena: 2000zł szkolenie podstawowe (4h pierwszej pomocy, 20h praktyki)
Cena: 2200zł szkolenie podstawowe (30h teorii w tym 4h pierwsza pomoc, 20h praktyki)
Cena: 2500zł szkolenie podstawowe ekspres (4h pierwszej pomocy, 20h praktyki w dwa tygodnie)

KATEGORIA A

Prawo jazdy kategorii A stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
c) pojazdem kategorii A wraz z przyczepą (na terenie RP)
Minimalny wiek na rozpoczęcie szkolenia:
23 lata i 9 miesięcy lub posiadając kat A2 od minimum 2 lat
Cena: 2000zł szkolenie podstawowe (4h pierwszej pomocy, 20h praktyki)
Cena: 2200zł szkolenie podstawowe (30h teorii w tym 4h pierwsza pomoc, 20h praktyki)
Cena: 2500zł szkolenie podstawowe ekspres (4h pierwszej pomocy, 20h praktyki w dwa tygodnie)

Kat. A możliwość dofinansowania 85 % z programu kierunek kariera płacisz tylko 15%.
Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby powyżej 24 roku, pracujące, z wykształceniem średnim, zawodowym, gimnazjalnym, podstawowym

KATEGORIA B

 dw5Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem (Zespołem pojazdów, o którym mowa, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.)
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii B
– uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
-motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg i motocyklem trójkołowym
– pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Minimalny wiek na rozpoczęcie szkolenia:
17lat i 9 miesięcy
Cena: 2400zł szkolenie podstawowe (4h pierwszej pomocy, 30h praktyki)
Cena: 2400zł szkolenie podstawowe (30h teorii w tym 4h pierwsza pomoc, 30h praktyki)
Cena: 2700zł szkolenie podstawowe ekspresowe (4h pierwszej pomocy, 30h praktyki w dwa-trzy tygodnie)
Cena: 2700zł szkolenie podstawowe AUTOMAT (30h teorii w tym 4h pierwsza pomoc, 30h praktyki)
Kat. B możliwość dofinansowania 85 % z programu kierunek kariera płacisz tylko 15%.
Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby powyżej 24 roku, pracujące, z wykształceniem średnim, zawodowym, gimnazjalnym, podstawowym

Napisz do nas

Adres

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 38

E-mail

oskluzik11@gmail.com

Tel. 513 778 498

kierownik ośrodka szkolenia kierowców / instruktor Michał Cygan

Tel. 502 745 608

instruktor Jacek Malina

Tel. 608 590 442

instruktor Krzysztof Olejniczak

Tel. 795 775 316

instruktor Tomasz Huber

Tel. 502 704 464

instruktor Agata Kosman-Przywara