Zadania egzaminacyjne

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera:
1) jedną prawidłową odpowiedź;
2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi o następującej wartości:
a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie z wiedzy podstawowej polega na:
1) wyborze jednej odpowiedzi z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE”
osoba egzaminowana na przeczytanie treści pytania ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie z wiedzy specjalistycznej polega na:

wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi
na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Plac manewrowy kat. B

zadanie

Kryteria oceny

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeżeli występuje.

na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem, – w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

wykonania zadania w trakcie drugiej próby wykonaniu, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

1) uruchomienie silnika pojazdu;

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie:

a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony, b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5) dla prawa jazdy kategorii B w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii AM*, B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

7) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

8) zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym polu zatrzymania

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

Plac manewrowy kat. A1,A2,A

zadanie

Kryterium oceny

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeżeli występuje.

na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem, – w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A: wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,

a) obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,

b) spodni z długimi nogawkami,

c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

d) rękawic zakrywających całe dłonie

oraz sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),

zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku z pozycji 1 do pozycji 2, podparcie pojazdu na podpórce.

nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, – maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

wykonania zadania w trakcie drugiej próby wykonaniu, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

+

Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła – zwiększenie obrotów silnika,

d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

– jeżeli światła nie włączają się automatycznie;

2) 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.

Sposób wykonania zadania:

– niepodpieranie się nogami,

– nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

– niepotrącanie pachołków

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

Sposób wykonania zadania:

– niepodpieranie się nogami,

– niepotrącanie pachołków.

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

2) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.

Sposób wykonania zadania:

– średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h

– nie dotyczy kategorii AM,

– przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu – nie dotyczy kategorii AM,

– niepodpieranie się nogami, – niepotrącanie pachołków.

Ominięcie przeszkody.

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda. Sposób wykonania zadania:

– prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,

– przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

– niepodpieranie się nogami,

– nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

– niepotrącanie pachołków.

Hamowanie awaryjne.

*Zadanie może być wykonane na placu manewrowy lub w ruchu drogowym

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

– obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

1) w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;

2) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

Hamowanie do miejsca wskazanego.

*Zadanie może być wykonane na placu manewrowy lub w ruchu drogowym

Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

– manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.

Naturalne zatrzymanie bez gwałtownego hamowania!!

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

Plac manewrowy kat. A1,A2,A

zadanie

Kryterium oceny

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeżeli występuje.

na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem, – w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A: wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,

a) obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,

b) spodni z długimi nogawkami,

c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

d) rękawic zakrywających całe dłonie

oraz sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),

zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku z pozycji 1 do pozycji 2, podparcie pojazdu na podpórce.

nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, – maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

wykonania zadania w trakcie drugiej próby wykonaniu, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

+

Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła – zwiększenie obrotów silnika,

d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

– jeżeli światła nie włączają się automatycznie;

2) 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.

Sposób wykonania zadania:

– niepodpieranie się nogami,

– nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

– niepotrącanie pachołków

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

Sposób wykonania zadania:

– niepodpieranie się nogami,

– niepotrącanie pachołków.

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

2) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.

Sposób wykonania zadania:

– średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h

– nie dotyczy kategorii AM,

– przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu – nie dotyczy kategorii AM,

– niepodpieranie się nogami, – niepotrącanie pachołków.

Hamowanie awaryjne.

*Zadanie może być wykonane na placu manewrowy lub w ruchu drogowym

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

– obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

1) w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;

2) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

Napisz do nas

Adres

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 38

E-mail

oskluzik11@gmail.com

Tel. 513 778 498

kierownik ośrodka szkolenia kierowców / instruktor Michał Cygan

Tel. 502 745 608

instruktor Jacek Malina

Tel. 608 590 442

instruktor Krzysztof Olejniczak

Tel. 795 775 316

instruktor Tomasz Huber

Tel. 502 704 464

instruktor Agata Kosman-Przywara