PKK

PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) jest to indywidualny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu będziesz mógł rozpocząć szkolenie oraz przystąpić do egzaminu.

Aby otrzymać PKK musisz udać się do wydziału komunikacji odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania dla mieszkańców powiatu suskiego będzie to wydział komunikacji w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b

Ważne!

Niezbędne dokumenty składamy w Wydziale Komunikacji w Suchej Beskidzkiej najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku do danej kategorii prawa jazdy !!!

 

Niezbędne dokumenty do uzyskania numeru PKK :

– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (dla potwierdzenia tożsamości),

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców), dla OSK LUZIK badania lekarskie wykonuje lekarz medycyny pracy Ewa Orłowska Liszka w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Suchej Beskidzkiej ul. Handlowa 1 (drugie piętro, trzecie drzwi po lewej) w celu umówienia się na badania prosimy o kontakt z lekarzem pod nr tel. 506 858 948. Osoby niepełnoletnie na badania muszą przynieść oświadczenie rodziców o stanie zdrowia

jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy  i okularów z ciemnymi szkłami.

Twarz na zdjęciu:

  • musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, nie możesz przekrzywiać głowy,
  • owal twojej twarzy powinien być widoczny (bez półprofilu),
  • musisz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte brwi,
  • oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład
  • niezasłonięte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,
  • niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu,
  • uszy nie muszą być widoczne,
  • fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

– pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, A2, B1, B lub T), do pobrania na naszej stronie oskluzik.pl

– kserokopia posiadanego prawa jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy otrzymasz go w Wydziale Komunikacji lub możesz pobrać na naszej stronie oskluzik.pl

– pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy. Możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę, np. matkę lub małżonka – bez żadnych opłat, natomiast osoby niespokrewnione mają obowiązek wnieść opłatę w wysokości 17 zł.

 

Napisz do nas

Adres

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 38

E-mail

oskluzik11@gmail.com

Tel. 513 778 498

kierownik ośrodka szkolenia kierowców / instruktor Michał Cygan

Tel. 502 745 608

instruktor Jacek Malina

Tel. 608 590 442

instruktor Krzysztof Olejniczak

Tel. 795 775 316

instruktor Tomasz Huber

Tel. 502 704 464

instruktor Agata Kosman-Przywara